Christus Koning

Datum: 
23/11/2014 (Hele dag)

Vroeger was het feest van Christus Koning, het feest van de Koning der Koningen, één van de hoogdagen voor de Chiro. In de parochie was er een viering en jeugdhulde, en 's avonds was er feest voor de ouders.

In de beginjaren was het opvoedingsideaal van de Chiro nog doordrongen van de romantiek rond Christus Koning. Chiroleden waren ridders of dienaressen van Christus.

Laat nu maar die leidingsbelofte komen voor een fantastisch Chirojaar!